Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Mostki
Cena min. za os.:20PLN

Gościniec w Mostkach, położony w pobliżu Skarżyska-Kamiennej oferuje gościom 25 miejsc noclegowych.

  • Mostki, ul. 1
  • +48 41 254 42 49