Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Grelland
Cena min. za os.:40PLN

Hotel jest położony w malowniczej okolicy południowej części województwa świętokrzyskiego.

  • Paśmiechy
  • +48 41 352 51 75