Złoty Medal
Międzynarodowych Targów
Poznańskich dla Świętokrzyskiego
Szlaku Archeo-Geologicznego

Pokoje u Klaudii

  • Skarbka Dolna, Skarbka 35
  • 604 844 008