Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

F.H.U. Piotr Lachowicz

  • Waśniów, Grzegorzowice 83A
  • 601888483