Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Sami Swoi Rafał Malecki

-

  • Chęciny, plac 2 Czerwca 18
  • 506 020 249
Wrzosowe Wzgórze

-

  • Chęciny, Wrzosy 8C
  • 502240299