Złoty Medal
Międzynarodowych Targów
Poznańskich dla Świętokrzyskiego
Szlaku Archeo-Geologicznego

LACON***
Cena min. za os.:140PLN

Pałacyk – to perełka architektury drugiej połowy XIX wieku – to jeden z charakterystycznych obiektów w mieście.

  • Kazimierza Wielka, ul. 1 Maja 16
  • +48 508 072 579