Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

STARA FABRYKA
Cena min. za os.:130PLN

Hotel Stara Fabryka położony jest w Małogoszczu w woj. Świętokrzyskim. Dysponuje 15 pokojami urządzonymi w spokojnej kolorystyce, która sprzyja wypoczynkowi.

  • Małogoszcz, ul. Jędrzejowska 43
  • +48 502 497 677