Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

NAD STARĄ NIDĄ ***
Cena min. za os.:110PLN

Konferencyjno-wypoczynkowy Hotel *** Nad Starą Nidą w Pińczowie oferuje możliwość aktywnego wypoczynku i rekreacji.

  • Pińczów, ul. Armii Ludowej 4
  • +48 41 357 24 40