Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Nowiny
Cena min. za os.:50PLN

Motel Nowiny jest położony niecałe 10 min od centrum Kielc. Obiekt jest monitorowany z parkingiem, pokojami wyposażonymi w pełny węzeł sanitarny.

  • Zgórsko
  • +48 41 346 52 57