Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Górski Ogród Paweł Poniewierski

  • Łagów, Wola Łagowska 39
  • 665 100 840