Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Autobus turystyczny - Zarezerwuj bilet !!!
KFM PRZEMYSŁAW BIEŃKA
Cena min. za os.:50PLN

-

  • Cedzyna, k/Kielc 44B