Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Dom Wczasów Dziecięcych "Gołoborze"

  • Nowa Słupia, Górnicza 3
  • 41 317 74 83