Złoty Medal
Międzynarodowych Targów
Poznańskich dla Świętokrzyskiego
Szlaku Archeo-Geologicznego

Dom Wczasów Dziecięcych "Gołoborze"

  • Nowa Słupia, Górnicza 3
  • 41 317 74 83