Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

ANIOŁ WITA***

Anioł Wita to no­woczesny obiekt położony w otulinie Świę­to­krzys­kie­go Parku Narodowego na zboczu Łysicy.

  • Krajno Drugie
  • +48 605 548 366