Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

BAHAMA**

--

  • Skorzeszyce
  • 722210555