Kontakt
WIECZERNIK Dom Rekolekcyjny Księży Pallotynów

Dom Re­ko­lek­cyj­ny „Wie­czer­nik” jest po ka­pi­tal­nym re­mon­cie. Cen­tral­nym miej­scem domu jest kli­ma­ty­zo­wana ka­pli­ca – miej­sce ciszy, mo­dli­twy, co­dzien­nej Eu­cha­ry­stii.

  • Święta Katarzyna, ul. Kielecka 33
  • +48 41 311 22 20