Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Sucholand
Cena min. za os.:60PLN

Sucholand położony jest w Górach Świętokrzyskich, na malowniczym terenie, obejmującym ponad 2 hektary urozmaiconego, otoczonego lasem terenu, na którym znajduje się zarówno łąka, jeziora zasilane bijącymi od spodu źródłami.

  • Miedziana Góra, ul. Ślefarnia 12
  • +48 41 606 384 524