Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Dworek Mikołaja Reja
Cena min. za os.:40PLN

W dworku Mikołaja Reja w Nagłowicach można nie tylko zapoznać się życiem i twórczością ojca literatury polskiej, ale także bardzo dobrze wypocząć.

  • Nagłowice, ul. Kacpra Walewskiego 7
  • +48 41 381 45 70