Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Nocleg na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni

Ośmiorak z Rudy Pilczyckiej, w którym znajdują się pokoje gościnne, został wzniesiony w 1914 roku. Obecnie do dyspozycji gości pozostaje siedem pokoi o wysokim standardzie.

  • Tokarnia
  • +48 41 315 41 71