Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Oksa
Cena min. za os.:20PLN

Ośrodek wypoczynkowy „OKSA” położony jest w malowniczym krajobrazie jezior i lasów.

  • Chycza
  • +48 41 380 80 70