Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Henkel
Cena min. za os.:120PLN

Centrum Szkoleniowe Ceresit w Stąporkowie organizuje szkolenia przez cały rok z wakacyjną przerwą od lipca do sierpnia, według ustalonego planu.

  • Stąporków, ul. Piłsudskiego 132 b
  • +48 41 374 24 59