Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

PTTK
Cena min. za os.:25PLN

  • Starachowice, ul. Krywki 1
  • +48 41 274 62 68