Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Hucie Starej

Schronisko funkcjonuje w budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Starej około 2 km od Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej.

  • Huta Stara
  • +48 41 302 50 86