Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Cena min. za os.:12PLN

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nagłowicach jest miejscem, gdzie zawsze można się zatrzymać, licząc na komfort, wygodę i gościnność gospodarzy.

  • Nagłowice, ul. Mikołaja Reja 40
  • +48 41 381 45 18