Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Solanna**
Cena min. za os.:140PLN

Pensjonat Solanna znajduje się w samym centrum Solca Zdroju położonego w pd.-wsch. części województwa świętokrzyskiego kilkanaście kilometrów od ujścia rzeki Nidy do Wisły.

  • Solec-Zdrój, ul. Targowa 2
  • +48 41 377 61 80