Złoty Medal
Międzynarodowych Targów
Poznańskich dla Świętokrzyskiego
Szlaku Archeo-Geologicznego

Internat
Cena min. za os.:31PLN

Internat oferuje komfortowe pokoje noclegowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

  • Starachowice, ul. Radomska 72
  • +48 41 274 89 13