Kontakt
Dom Wczasów Dziecięcych "Gołoborze"

Dom Wczasów Dziecięcych „Gołoborze” jest niepubliczną placówką oświatową zapewniającą opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, działającą cały rok kalendarzowy. Naszymi wychowankami są dzieci i młodzież z całej Polski.

  • Nowa Słupia, Górnicza 3
  • 41 317 74 83