Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

KARCZMA MNICHA

Karczma Mnicha to obiekt gastronomiczno-wypoczynkowy położony na wschodnim zboczu Łysej Góry Pasma Świętokrzyskiego w historycznej miejscowości Nowa Słupia.

  • Nowa Słupia, ul. Świętokrzyska 63
  • +48 502 656 904