Złoty Medal
Międzynarodowych Targów
Poznańskich dla Świętokrzyskiego
Szlaku Archeo-Geologicznego

U Chłopa

Restauracja znajdująca się przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy pińczowskim zalewie.

  • Pińczów, ul. Pałęki 26
  • +48 41 357 32 80