Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

U Chłopa

Restauracja znajdująca się przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy pińczowskim zalewie.

  • Pińczów, ul. Pałęki 26
  • +48 41 357 32 80