Złoty Medal
Międzynarodowych Targów
Poznańskich dla Świętokrzyskiego
Szlaku Archeo-Geologicznego

WESOŁA KAFKA

Wesoła Kawka to miejsce z duszą. Nazwa kawiarni wzięła się od nazwiska znanego pisarza Franza Kafki.

  • Kielce, ul. Wesoła 50
  • +48 41 344 64 37