Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Zwierzyniec Bałtowski

Na 40 hektarach naturalnego zbocza tutejszych wyżyn powstał "Zwierzyniec Bałtowski". Ostoja dzikiej zwierzyny bezpośrednio graniczy z trasami spacerowymi "Bałtowskiej Pętli", szlakami rowerowymi czy stokiem narciarskim.

  • Bałtów
  • +48 41 264 14 21