Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej
08.07.2021 - 18.07.2021

W lipcu Kielce zamienią się w stolicę życia kulturalnego młodzieży z różnych części Europy. Warto podkreślić, że wydarzenie to organizowane jest nie tylko dla harcerzy, ale także dla osób niezrzeszonych w organizacjach skautowych.

  • Kielce
  • +48 41 344 65 55