Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Przegląd kolęd i pastorałek w Łącznej
19.01.2020

Ludowe kapele, soliści - wszyscy ci, którzy kochają śpiewać, a szczególnie ulubili sobie kolędy - to koncert dla was. Zaśpiewacie dla gości, aby przedłużyć dla nich klimat Bożego Narodzenia.

  • Łączna, Kamionki 53
  • +48 41 254 82 38
Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej
06.08.2020 - 12.08.2020

I Kompania Kadrowa była pierwszym od czasu zakończenia powstania styczniowego regularnym polskim oddziałem. Na rozkaz Józefa Piłsudskiego 6 sierpnia 1914 r. żołnierze tej formacji wyruszyli z krakowskich Oleandrów w stronę Kielc, po drodze obalając słupy graniczne państw zaborczych.

  • Kielce
  • +48 668 550 940
Odpust klasztorny w Rytwianach
15.08.2020

W dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w klasztorze pokamedulskim – Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach – odbywa się Odpust Klasztorny o ponad czterechsetletniej tradycji.

  • Rytwiany, ul. Klasztorna 25
  • +48 15 864 77 95