Złoty Medal
Międzynarodowych Targów
Poznańskich dla Świętokrzyskiego
Szlaku Archeo-Geologicznego

Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy
26.09.2020

Ani w regionie świętokrzyskim, ani w całej Polsce nie ma drugiego takiego wydarzenia. Wydarzenia, podczas którego wędrówka przez Góry Świętokrzyskie ku najstarszemu polskiemu sanktuarium nabiera nowego znaczenia.

  • Święty Krzyż
  • +48 691 022 385