Lider Regionu 2010
w kategorii sport i turystyka
według dziennika Echo Dnia

Regionalny Przegląd Pieśni Pasyjnej i Pokutnej na Świętym Krzyżu
21.03.2020 - 22.03.2020

Koncert galowy laureatów konkursu, którego celem jest popularyzacja pieśni pasyjnej i pokutnej, odkrywanie wartości chrześcijańskich przez śpiew pieśni wielkopostnych i pokutnych oraz odkrywanie tajemnicy wiary katolickiej- Męki Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego.

 • Święty Krzyż
 • +48 41 317 70 21
Uwielbienie w Centrum Miasta
24.05.2020

Hasło tegorocznego uwielbienia "Staje się nowe" ma ukazać Tego, który zmienia świat i pokonuje granice budzące lęk. Każdy kto przyjdzie do Niego będzie mógł czerpać ze zdrojów życia.

 • Kielce, Rynek
Rocznica pacyfikacji Michniowa
12.07.2020 - 13.07.2020

Pacyfikacja wsi Michniów należy do jednych z najtragiczniejszych wydarzeń z czasów II wojny światowej, jakie rozegrały się na terenie ziemi świętokrzyskiej.

 • Michniów, Muzeum Martyrologii Wsi Polskiej
 • +48 41 254 51 62
Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej
06.08.2020 - 12.08.2020

I Kompania Kadrowa była pierwszym od czasu zakończenia powstania styczniowego regularnym polskim oddziałem. Na rozkaz Józefa Piłsudskiego 6 sierpnia 1914 r. żołnierze tej formacji wyruszyli z krakowskich Oleandrów w stronę Kielc, po drodze obalając słupy graniczne państw zaborczych.

 • Kielce
 • +48 668 550 940
Odpust klasztorny w Rytwianach
15.08.2020

W dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w klasztorze pokamedulskim – Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach – odbywa się Odpust Klasztorny o ponad czterechsetletniej tradycji.

 • Rytwiany, ul. Klasztorna 25
 • +48 15 864 77 95
"W dzień św. Tekli ziemniaki będziem piekli" w Dębnie
13.09.2020

Wydarzenie o charakterze religijno-kulturalnym nawiązuje do postaci św. Tekli, której wspomnienie przypada na 23 września – dzień, w którym wg ludowego kalendarza zaczynały się wykopki

 • Dębno
 • 41 353 50 18
Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy
26.09.2020

Ani w regionie świętokrzyskim, ani w całej Polsce nie ma drugiego takiego wydarzenia. Wydarzenia, podczas którego wędrówka przez Góry Świętokrzyskie ku najstarszemu polskiemu sanktuarium nabiera nowego znaczenia.

 • Święty Krzyż
 • +48 691 022 385