Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Rajd Bab
06.03.2021

Zima trzyma, obostrzenia sanitarne odrobinę poluzowane, ale już straszą nas wiosenną falą zachorowań. C Tym razem rajd będzie miał charakter indywidualny.

  • Ziemia Konecka
  • +48 41 372 31 70