Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Krajobrazy. Lekcja dla nauczycieli.
10.12.2020 - 20.12.2020

Zapraszamy nauczycielki i nauczycieli geografii, edukatorów i animatorów do udziału w zdalnej lekcji krajoznawczej.

  • Lekca online