Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

ŚWOPR

SWsOPR zaprasza na wodne półkolonie to forma letniej aktywności fizycznej na łonie natury połączonej z edukacją dla dzieci i młodzieży w wieku 6- 14 lat, kursy, szkolenia.

  • Kielce, Zagórska 182a
  • 690 037 439