Lider Regionu 2010
w kategorii sport i turystyka
według dziennika Echo Dnia

Autobus turystyczny - Zarezerwuj bilet !!!
z

AGROTRAVEL - wielki prestiż dla Kielc !

2009.04.30
Rozmiar tekstu:A-A+

W dniach 17-19 kwietnia 2009 roku w Kielcach odbyły się I Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL. W targach uczestniczyło blisko 100 wystawców i 500 artystów ludowych. Do udziału w targach zaproszono przedstawicieli stowarzyszeń agroturystycznych, Lokalnych Grup Działania oraz Regionalnych Organizacji Turystycznych, którzy prezentowały najlepsze produkty turystyczne swoich regionów. Po raz pierwszy w Kielcach zaprezentowały się regiony z kilku państw Europy. Litwini częstowali swoim słynnym chlebem, Niemcy reklamowali walory turystyczne Saksonii. Na stoisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi było można uzyskać informacje i porady z zakresu funduszy PROW 2007-2013 na rozwój przedsiębiorczości, realizacji projektów turystycznych w ramach Lokalnych Strategii Rozwoju LGD oraz rejestracji, ochrony i promocji produktów regionalnych i tradycyjnych.  Zwiedzający mogli zapoznać się z szeroką ofertą gospodarstw agroturystycznych, kuchnią regionalną, dorobkiem w zakresie rzemiosła, folkloru, obrzędu oraz życia codziennego i tradycją wiejską.

Z dobrego przyjęcia tej inicjatywy  cieszyli się gospodarze – Marek Gos – członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Jacek Kowalczyk – prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego i dr Andrzej Mochoń – prezes Targów Kielce.
Katarzyna Sobierajska – podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki powiedziała m.in. „Małe przedsięwzięcie stało się wielkie. Potrzebne jest w Polsce jedno miejsce do wymiany doświadczeń w zakresie turystyki wiejskiej, do spotkań ROT, LOT, LGD i innych partnerów”.
Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak oraz wiceminister Sportu i Turystyki Katarzyna Sobierajska, byli zachwyceni organizacją tej imprezy i stwierdzili, że Kielce to idealne miejsce na takie targi nazywając nawet Kielce stolicą polskiej wsi i polskiego rolnictwa. Ich głos ma tu niebagatelne znaczenie, bo oba resorty współfinansują targi AGROTRAVEL. Współfinansuje je również Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.
Podczas trwania targów odbyły się 2 konkursy:
1. Konkurs na najciekawsze stoisko I-szych Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki  AGROTRAVEL
2. Konkurs na najbardziej innowacyjny produkt turystyczny prezentowany podczas I-szych Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL

W Konkursie na najciekawsze stoisko zwyciężyły:
I miejsce:   Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
II miejsce:  Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego
III miejsce:  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Komisja przyznała również wyróżnienia Urzędom Marszałkowskim Województw Małopolskiego i Mazowieckiego oraz debiutującej na targach turystycznych Lokalnej Grupie Działania „Białe Ługi”.
Oceniono stoiska wszystkich wystawców targów Agrotravel w liczbie czterdziestu siedmiu. Komisja zwróciła uwagę na ogólnie wysoki poziom stoisk, pozytywnie odnotowując fakt, że bardzo ciekawe i atrakcyjne stoiska zaprezentowały Lokalne Grupy Działania, z których wiele po raz pierwszy brało udział w imprezie targowej. Uwagę Komisji zwróciło także zaangażowanie i świetne przygotowanie osób udzielających na stoiskach informacji oraz wysoki poziom wydawanych lokalnie materiałów informacyjnych. Prezentowane  na  stoiskach  lokalne tradycje wyroby spożywcze, rzemiosło i atrakcje turystyczne sprawiły, że wizyta na targach dostarczyła zwiedzającym niezapomnianych wrażeń. Fakt ten docenił również Prezes Zarządu Targów Kielce, Andrzej Mochoń, wyrażając nadzieję, że impreza ta na stałe wpisze się w kalendarz targów.
W konkursie na najbardziej innowacyjny produkt turystyczny kolejne 3 miejsca zajęły:
I miejsce: Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji mieszkańców Polesia Lubelskiego za Krainę Rumianku w Hołownie i Wioskę Dyniową w Zgliszczu połączone wspólną nazwą „Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w regionie”.

Więcej informacji o produkcie: www.edureg.com.pl
II miejsce: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” za produkt „Kraina Legend Świętokrzyskich” – strategiczną grę terenową opartą o świętokrzyskie tradycje i legendy.
Więcej informacji o produkcie: www.wokollysejgory.pl
III miejsce: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” za produkt „Krzemienny Krąg na Szlaku Żółwia i Dinozaura”.
Więcej informacji o produkcie: www.baltow.info

Do Konkursu na najbardziej innowacyjny produkt turystyczny zgłoszono 14 propozycji z całej Polski. Komisja   oceniała   nie   tylko   nowatorski pomysł,  jakość  i atrakcyjność produktów turystycznych, ale także ich przygotowanie do sprzedaży – szczególnie   premiowano   te,  które   kupić może zarówno indywidualny turysta jak i biuro podróży.
Wszystko wskazuje, że narodziła się pierwsza w kraju wyspecjalizowana, doroczna  impreza targowa pod kątem produktu lokalnego, agroturystyki i turystyki wiejskiej. Targi stanowią okazję do promowania rozwoju turystyki wiejskiej, jako szansy rozwoju przedsiębiorczości na wsi.
Jednocześnie podczas trwania targów odbyła się dwudniowa Międzynarodowa Konferencja Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki pod hasłem „Perspektywy rozwoju i promocji turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce”. Przedsięwzięcie cieszyło się ogromnym powodzeniem. W Konferencji wzięło udział przeszło 350 osób, w tym około 30 gości zagranicznych z 9 krajów.
Wiodącymi tematami poruszanymi podczas Konferencji były: ocena stanu turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce, zarządzanie marketingowe ofertą turystyczną na obszarach wiejskich, dziedzictwo kulturowe w innowacyjnych produktach turystycznych,  dziedzictwo kulinarne a turystyka. Ważnym elementem były również towarzyszące konferencji warsztaty branżowe oraz wizyty studyjne.
Organizatorami targów i konferencji byli: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego oraz Targi Kielce i Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.
Ta impreza to bez wątpienia ogromny sukces i prestiż dla Kielc.  Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego to gigantyczne przedsięwzięcie doskonale skoordynowała, a Kielczanie zagłosowali za tymi targami nogami, tłumnie je odwiedzając.