Kontakt
Autobus turystyczny - Zarezerwuj bilet !!!
z

Biała Księga i ponadregionalne produkty - plany FROT na 2020 rok

2020.01.31
Rozmiar tekstu:A-A+

Rozmowa z Małgorzatą Wilk-Grzywną, prezesem Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych, dyrektorem biura Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa  Świętokrzyskiego.

Niedawno pojawiła się Pani na okładce styczniowych Wiadomości Turystycznych. W obszernym wywiadzie wewnątrz numeru przedstawiła Pani nową wizję dla Regionalnych Organizacji Turystycznych, która możliwa jest dzięki działaniom Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych. Czym jest organizacja, której jest Pani prezesem?

- To stowarzyszenie działa od lipca 2016 roku. Reprezentuje stanowiska swoich członków, czyli Regionalnych Organizacji Turystycznych, działających w Polsce. W tym oczywiście Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, którego jestem dyrektorem. W praktyce Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych jest platformą wymiany doświadczeń  z działalności poszczególnych ROT-ów, miejscem do rozmów o ich problemach oraz sprawdzonych doświadczeniach i metodach wcielania w życie skutecznych rozwiązań.

Będzie rewolucja w marketingu turystycznym?
- Ostatnio stowarzyszenie uczestniczy w pracach nad nowelizacją ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej i tworzeniem projektu Białej Księgi, które nadzoruje   Ministerstwo Rozwoju (dawniej Ministerstwo Sportu i Turystyki). Pilnujemy, aby wprowadzić do ustawy korzystne dla branży turystycznej zapisy w zakresie systemu zarządzania promocją turystyczną.  Liczymy też, że tak znowelizowana ustawa będzie miała wpływ na  lepsze funkcjonowanie ROT-ów i LOT-ów, w zakresie uporządkowania kwestii kompetencji i finansowania. Najważniejszą kwestią jest dla nas  wprowadzenia opłaty turystycznej z której finansowane byłyby zadania związane z rozwojem turystyki np. jednolite oznakowanie atrakcji turystycznych, prowadzenie badań ruchu wg. jednej spójnej dla całego kraju metodologii oraz wsparcie funkcjonowania systemu informacji turystycznej. Chcemy, aby zadania, były domeną regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych.

Czym jeszcze zajmie się FROT w 2020 roku?
- Stowarzyszenie nadal pracować będzie nad zagadnieniami do Białej Księgi, ale po trzech latach działalności na rynku, w planach ma także poszerzenie zakresu działalności FROT, wzmocnienie instytucjonalne i wypracowanie wizerunku stowarzyszenia jako wiodącego grona ekspertów. Przypomnę bowiem, że koleżanki i koledzy z ROT-ów to osoby z ogromną wiedzą i doświadczeniem pracy w marketingu turystycznym , z których doświadczenia warto czerpać w ogólnopolskim zakresie.
Wyzwaniem na ten rok są dla nas także projekty ponadregionalne, czyli atrakcje wychodzące poza granice administracyjne poszczególnych województw. Warto wziąć te, często „bezpańskie” pod względem inwestycyjno- promocyjnym , jak np. „Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo”.  Chcielibyśmy, aby wypracować we  FROT dobry model zarządzania dla tego typu produktów turystycznych, chcemy wspólnie zabiegać o środki na ich rozwój.


Dziękuję za rozmowę.