Kontakt
z

Branża hotelarska - zalecenia, postulaty, działania podczas stanu zagożenia epidemicznego

2020.03.15
Rozmiar tekstu:A-A+

Wśród najbardziej narażonych na kryzys, ale jednocześnie najbardziej aktywnie zgłaszających postulaty przedsiębiorców jest branża hotelarska, objęta szczególnie surowym rygorem ze względu na kontakt z turystami. 

W myśl nowych przepisów ustanowiono czasowe ograniczenie działalności związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.20). To m.in. apartamenty na krótki najem, agroturystyka i ośrodki kolonijne. Przepisy wchodzą w życie w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązuje:
•    całkowity zakaz prowadzenia działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu, ujętej w PKD 56.10.A, z wyłączeniem podawania żywności na wynos i w środkach transportu. Zakaz dotyczy restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych w rozumieniu PKD.
•    zakazana jest działalność związana z konsumpcją i podawaniem napojów, ujęta w PKD 56.30 (bary, puby itp.). Nie są zakazane usługi podawania posiłków i napojów w ramach usług dodatkowych zapewnianych w hotelach i podobnych obiektach zakwaterowania sklasyfikowanych w PKD 55.10.Z .
•    ponadto zakazana jest działalność związana z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, ujęta w PKD 55.20 (ośrodki wczasowe, szkoleniowo-wypoczynkowe, schroniska itp.), ośrodkach kolonijnych i pozostałych obiektach wypoczynku wakacyjnego(np. w ośrodkach wczasowych, domach wycieczkowych, ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych), kwaterach dla gości i bungalowach, domkach lub chatach, bez obsługi, gospodarstwach wiejskich (agroturystyka), schroniskach młodzieżowych i górskich.