Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

z

Budowa marki "Świętokrzyskie" - przykład modelowej współpracy MSiT i ROTWŚ

2019.10.04
Rozmiar tekstu:A-A+

Wczorajsza rada Polskiej Organizacji Turystycznej była doskonałą okazją, aby podsumować współpracę Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Na spotkaniu w hotelu Tęczowy Młyn w Kielcach ROTWŚ przedstawiła realizację projektów współfinansowanych przez MSiT oraz działania promocyjne na rzecz regionu świętokrzyskiego.


- Możemy dzisiaj podsumować dobrą współpracę Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej i Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, czyli współdziałania administracji rządowej z administracją samorządową w promocji turystycznej. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku realizuje dwa projekty dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki o łącznej kwocie 270 tys. zł - mówi Anna Krupka, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Projekty to „Silna marka terytorialna” - czyli warsztaty, wizyty studyjne, wizerunkowe, badania wizerunkowe oraz konferencja międzynarodowa. Te działania mają wyłonić silne marki województwa świętokrzyskiego. Drugi projekt to „Poprawa dostępności informacji turystycznej w województwie świętokrzyskim dla osób niepełnosprawnych”, czyli specjalne aplikacje dla osób słabo widzących, niedosłyszących i specjalne strony internetowe im dedykowane oraz szkolenie 40 osób, pracujących w punktach i ośrodkach informacji turystycznej, aby przekazywały wiedzę osobom niepełnosprawnym. 

- Polska Organizacja Turystyczna cieszy się, że ma takiego partnera, jak Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, która zawsze się wyróżniała na tle Polski przede wszystkim profesjonalizmem w budowaniu marki swojego województwa - mówi Robert Andrzejczyk, prezes POT.

-  270 tys. zł to jedna z najwyższych kwot, jakie Regionalna Organizacja Turystyczna uzyskała. Bardzo się z tego cieszymy, ponieważ pozwoliło to na realizację ważnych celów dla turystyki województwa świętokrzyskiego - mówi Marcin Piętak, prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.

Podczas spotkania branża turystyczna z regionu świętokrzyskiego miała okazję przedstawić swoje działa promocyjne. Marki terytorialne regionu świętokrzyskiego przedstawiła Magdalena Osełka z Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach, Świętokrzyski Szlak Archeologiczno-Geologiczny zaprezentował Michał Poros z Centrum Geoedukacji w Kielcach, a Prezes Zarządu Izby Gospodarczej "Krąg Turystyki Zdrowotnej dr Monika Knefel przybliżała zgromadzonym tematykę inteligentnych specjalizacji.