Wyróżnienie w konkursie
publiczności na najatrakcyjniejsze
stoisko na Targach GTT2010
w Gdańsku

z

Dezyderat w sprawie turystyki zimowej

2020.12.08
Rozmiar tekstu:A-A+

Pomysł wystosowania dezyderatu pojawił się wśród posłów opozycji po dyskusji nad problemem turystyki zimowej, ograniczenia działalności hoteli i innych obiektów noclegowych oraz skrócenia ferii przez rząd.

Na wniosek posłów koalicji rządzącej projekt został  przesłany do stałej podkomisji do spraw turystyki, co oznacza jednak jego koniec.

Podkomisja ds. turystyki zebrała się w tej kadencji Sejmu tylko jeden raz w celu wybrania prezydium. Przesłanie do niej projektu dezyderatu bieżącego oznacza jego zablokowanie. Nie jest znany termin pracy nad dokumentem - wiemy jedynie, że na spotkanie zostanie zaproszony wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy i eksperci.

  • uwolnienie niektórych elementów infrastruktury turystycznej przy zachowaniu reżimu sanitarnego wypracowanego w sezonie letnim: hoteli, restauracji, basenów itp., dla osób dysponujących aktualnymi negatywnymi wynikami testów antygenowych, dla osób posiadających status ozdrowieńca oraz dla osób posiadających pozytywny wynik badania na obecność we krwi przeciwciał anty-SARS-CoV2 (w przypadku osób, które chorowały bezobjawowo)
  • wdrożenie szczegółowych zasad sanitarnych na stokach narciarskich, m.in.: obowiązek zasłania ust i nosa na terenie całej stacji narciarskiej, optymalna liczba osób w szkółce narciarskiej, umożliwienia sprzedaży karnetów i skipassów w formie elektronicznej, ustalenia sposobu działania gastronomii w reżimie sanitarnym na terenie stacji i kurortów narciarskich,
  • zapewnienie stosowania jednolitej interpretacji przepisów wprowadzających obostrzenia w związku z pandemią, w szczególności, w zakresie funkcjonowania basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness na terenie prowadzenia usług hotelarskich,
  • opracowanie i wdrożenie wieloletniego programu pomocowego, w celu umożliwienia funkcjonowania i odbudowy branży turystyczno-gastronomicznej i narciarskiej po zakończeniu pandemii,
  • zapewnienie podmiotom w rozpatrywanym zakresie wsparcia finansowego na podstawie uregulowań z tzw. Tarczy 6.0 (postojowe, abolicja ZUS oraz umożliwienie zaciągania umarzalnych mikropożyczek z PUP) jak również, na podstawie tzw. Tarczy Finansowej 2.0 (PFR) zapewnienie pomocy dla kadr turystyki, w tym pilotów wycieczek, przewodników, małych organizatorów turystyki i agencji turystycznych działających jako jednoosobowe działalności gospodarcze, spółek prawa cywilnego oraz handlowego niezatrudniających na stałe pracowników a pozbawionych prawa do tych świadczeń,
  • zapewnienie rządowego wsparcia finansowego stacji narciarskich, w szczególności poprzez wprowadzenie ulg finansowych, które pozwolą zatrudnić większą liczbę pracowników tych stacji,
  • wsparcie samorządów środkami rekompensującymi utracone dochody własne, również za pomocą niewykorzystanych środków unijnych, a także umożliwienie zaciągania preferencyjnych kredytów długoterminowych i uproszczenie procedury ich pozyskiwania,
  • ustalenie zasad i reguł, umożliwiających organizowanie zimowych obozów i zgrupowań przez kluby i związki sportowe,
  • wydłużenie okresu trwania ferii zimowych do 10 tygodni oraz ich rozproszenie,
  • wprowadzenie rządowej promocji wypoczynku rodzinnego jako najbardziej bezpiecznego w czasie pandemii.

Źródło: Rzeczpospolita.pl