Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

z

Forum Informacji Turystycznej w tym roku online

2020.11.29
Rozmiar tekstu:A-A+

Pandemia zmusza branżę informatorów turystycznych do spotkania w wirtualnej rzeczywistości. Tegoroczne Walne  Zgromadzenie Forum Informacji Turystycznej odbędzie się w 11 grudnia 2020 r. o godzinie 11.00.

W trakcie obrad zostaną omówione zagadnienia związane z projektami dotyczącymi zagadnień Informacji Turystycznej, stanu teraźniejszego w czasie pandemii oraz przyszłości informacji turystycznej w Polsce.

Z związku z zaplanowaną dyskusją, wolnymi wnioskami w ww. programie, POT zwraca się do informatorów z województwa świętokrzyskiego o przedstawienie swoich uwag/sugestii co do pracy FIT w 2021 roku, a także podzielić się problemami w dobie pandemii COVID-19.

Uwagi należy przesyłać na adres fit@pot.gov.pl do 4 grudnia 2020 r.