Kontakt
z

Geopark Świetokrzyski w sieci Geoparków UNESCO

2021.04.22
Rozmiar tekstu:A-A+

Historyczne wydarzenie dla Świętokrzyskiego.  Dzisiaj od godziny 14:00 w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi odbędzie się powitanie nowych geoparków w Światowej Sieci Geoparków UNESCO. Wśród nowych członków pojawi się nasz Geopark Świętokrzyski.

Michał Poros, prezes Stowarzyszenia Gmin Geopark Świętokrzyski i kierownik Centrum Geoedukacji na Wietrzni przedstawi nasz geopark o godzinie 16.10. Relację będzie można śledzić pod linkiem.

Geopark Świętokrzyski zarządzany przez stowarzyszenie pięciu gmin: Chęciny, Kielce, Morawica, Sitkówka-Nowiny. Charakteryzuje się unikatowym dziedzictwem geologicznym i kulturowym o znaczeniu ponadregionalnym. To otwarta ,,księga dziejów Ziemi'' która zawiera zapis wszystkich okresów geologicznych od kambru do czwartorzędu. To także skupisko śladów dawnego górnictwa kruszcowego i skalnego będących świadectwem powiązań człowieka z przyrodą nieożywioną.

Geopark Świętokrzyski w liczbach:

  • 526 km2 powierzchni
  • 78 Geostanowisk – Geological Sites
  • 60 Miejsc związanych z przyroda ożywioną – Natural Sites
  • 48 Miejsc związanych z dziedzictwem kulturowym – Cultural Sites
  • 22 Inne miejsca związane z działalnością geoparku – Other Sites