Złoty Medal
Międzynarodowych Targów
Poznańskich dla Świętokrzyskiego
Szlaku Archeo-Geologicznego

z

"Geostanowiska w Twoim sąsiedztwie" - konkurs

2017.05.08
Rozmiar tekstu:A-A+

Geopark Kielce zaprasza na kolejną edycję konkursu edukacyjnego „Geostanowiska w Twoim sąsiedztwie". Konkurs przeznaczony jest dla grup uczniów (2-4 osoby) szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego.

W trakcie Konkursu grupa uczniów wykonuje plakat prezentujący bogactwo geologicznego w pobliżu swojej szkoły, (np. terenu gminy czy powiatu). Plakat jest wykonywany w formie tradycyjnej–papierowej (szkoły podstawowe) lub elektronicznej. Wykonaną pracę uczestnicy dostarczają do Centrum Geoedukacji lub przesyłają na e-maila do 26.05.2017 r.
 
Najlepsze plakaty zostaną zaprezentowane na wernisażu w Centrum Geoedukacji w Kielcach w dniu 12.06.2016 r. Uczestnicy Konkursu zostaną uhonorowani upominkami, a najlepsi otrzymają nagrody rzeczowe (np. tablety).

Konkurs został dofinasowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rejestracja uczestników/szkół do 15 maja 2017 roku
e- mail: geostanowiska@geopark-kielce.pl

Osoba do kontaktu:

Witold Wesołowski  41 36 76 800 (w. 34)                         
witold.wesolowski@geopark-kielce.pl