Kontakt
z

I Sejmik Turystyczny Województwa Świętokrzyskiego

2017.11.16
Rozmiar tekstu:A-A+

Jutro I Sejmik Turystyczny "Świętokrzyskie czaruje", czyli 15 lat budowania marki regionu. I co dalej? organizowany 17 listopada 2017 r. w Targach Kielce.

Sejmik odbędzie się w ramach Świętokrzyskiego Forum Ekonomicznego. Celem Forum jest wypracowanie najważniejszych kierunków pozwalających na szybki rozwój województwa świętokrzyskiego. Do udziału zaproszeni są przedstawiciele największych firm działających na terenie województwa świętokrzyskiego, samorządowcy, przedstawiciele administracji rządowej.

Główna część forum (13.00-14.30, sala Omega) poświęcona jest wizji gospodarczego rozwoju Polski i polskiego przemysłu autorstwa wicepremiera Mateusza Morawickiego w kontekście potencjału rozwojowego naszego województwa! Nasze możliwości, nasze pomysły, zmiany i innowacje!

Sejmik turystyczny (14.30-17.00, sala Gamma) jest jednym z najatrakcyjniejszych paneli forum.
CELEM Sejmiku jest próba odpowiedzi na pytanie, czy Świętokrzyskie jest rozpoznawalną marką turystyczną oraz określenie nowych wyzwań w zakresie rozwijania turystycznej marki regionu.

Oczekiwany EFEKT Sejmiku  to  podsumowanie podjętych na przestrzeni ostatnich 15 lat działań, zdefiniowanie oczekiwań poszczególnych grup interesariuszy rynku turystycznego województwa świętokrzyskiego w odniesieniu do marki Świętokrzyskie oraz określenie priorytetów na kolejne lata.

W dyskusji o marce udział wezmą świętokrzyscy samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele mediów, ROT-u i LOT-u, organizacji pozarządowych oraz eksperci w zakresie marketingu turystycznego, kreowania produktów turystycznych i  nowych mediów.