Kontakt
z

Kolejna grupa uczniów Ekonomika wróciła ze stażu w Bournemouth w Wielkiej Brytanii

2017.02.27
Rozmiar tekstu:A-A+

W dniach 5-17 lutego 2017 kolejna grupa uczennic Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Langiewicza w Kielcach przebywała w Bournemouth w Wielkiej Brytanii. Uczennice odbywały tam swój staż    w ramach projektu pn.: Podnoszenie jakości obsługi klienta w hotelarstwie prowadzonego przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego. Projekt ten finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Młodzież odbyła staż w Management and Language Specialists International College w Bournemouth w Wielkiej Brytanii, która to instytucja działa w dziedzinie kształcenia językowego i zawodowego oraz zajmuje się obsługą projektów partnerskich w ramach różnych programów międzynarodowych.

Kieleckie stażystki przez 2 tygodnie pracowały nad analizą SWOT obsługi klienta w wybranych hotelach działających w tej znanej miejscowości turystycznej, przepięknie położonej nad Kanałem La Manche. W prezentacjach multimedialnych uczennice przedstawiły wnioski z analizy dotyczące proponowanych działań doskonalących działalność wybranych hoteli. Innym równie ważnym celem projektu było szlifowanie umiejętności językowych: uczestniczki projektu posługiwały się językiem angielskim zarówno w czasie warsztatów, jak i w kontaktach z rodzinami angielskimi, u których były zakwaterowane. Nie bez znaczenia było też ćwiczenie takich kompetencji miękkich jak wiara we własne siły, praca w grupie, umiejętności logicznego myślenia, wyciągania wniosków i radzenia sobie z problemami, czy adaptowania się do pracy i nauki w nowym środowisku. Podkreślić należy wspaniałą postawę kieleckiej grupy, która zdołała przezwyciężyć swe obawy związane m.in. z umiejętnościami językowymi. Uczennice potrafiły nie tylko nawiązać bliskie, a nawet serdeczne stosunki z goszczącymi ich rodzinami, ale także zasłużyć na pochwały dyrekcji i pracowników Partnera Brytyjskiego tj. Międzynarodowego Kolegium Specjalistów Zarządzania i Języków (MLS College), za swoją sumienność, aktywność oraz bardzo dobre opracowanie  i zaprezentowanie wyników swojej pracy na stażu. Integralną częścią projektu hotelarsko-turystycznego było poznawanie atrakcji turystycznych regionu Bournemouth na czele ze słynną skałą Durdle Door na Wybrzeżu Jurajskim oraz weekendowa wycieczka do Londynu. Hitem była wtedy oczywiście wieża z zegarem Big Ben i peron 9 3/4 dworca King’s Cross Station z filmów o Harrym Potterze.