Kontakt
Autobus turystyczny - Zarezerwuj bilet !!!
z

Konkurs o Polską Nagrodę Krajobrazową „Krajobrazowe inspiracje V”

2020.11.16
Rozmiar tekstu:A-A+

Konkurs jest elementem wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Nagroda ma wyróżnić wzorcowe inicjatywy i działania w zakresie zrównoważonego planowania i gospodarowania krajobrazem.

Zgłaszany projekt powinien być w pełni ukończony oraz dostępny dla społeczeństwa przynajmniej przez 3 lata przed datą przesyłania zgłoszeń do Konkursu tj. 30 listopada 2020 r. Częścią projektu powinny być również działania mające na celu podnoszenie świadomości lokalnej społeczności w zakresie wartości i roli krajobrazów.

Zwycięzca konkursuKrajobrazowe Inspiracje otrzymując Dyplom Polskiej Nagrody Krajobrazowej zostanie oficjalnie zgłoszony jako polski kandydat do udziału w VII edycji Nagrody Krajobrazowej Rady Europy. Projekty, które spełnią niezbędne kryteria, będą promowane  przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska jako przykład zrównoważonej polityki krajobrazowej wdrażającej zapisy Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

W Konkursie mogą uczestniczyć:

  • jednostki  samorządu  terytorialnego  lub  ich  związki
  • regionalne  dyrekcje  ochrony środowiska
  • parki narodowe
  • parki krajobrazowe lub ich zespoły, które jako część polityki krajobrazowej opracowały środki w celu ochrony, zarządzania lub planowania krajobrazu, które okazały się długotrwałe i skuteczne, a zatem mogące służyć jako przykład dla innych organów terytorialnych w Europie
  • organizacje  pozarządowe,  które  wniosły  szczególnie  znaczący  wkład  do  ochrony, gospodarki lub planowania krajobrazu.

DO POBRANIA: Regulamin i formularz zgłoszeniowy