Złoty medal w kategorii
Najlepsza kampania marketingowa
podczas Targów Intourex2011
w Sosnowcu

z

Kreowanie marki Ziemi Jędrzejowskiej - pierwsze warsztaty w ramach dużego projektu

2019.06.18
Rozmiar tekstu:A-A+

Za nami kreatywne spotkanie w Jędrzejowie - pierwsze z dziesięciu, które ROTWŚ planuje w całym regionie w ramach projektu "Świętokrzyskie, silna marka terytorialna - cykl działań analityczno-rozwojowych. Studium przypadku dla kreowania i wzmacniania polskich marek regionalnych i lokalnych" współfinansowanego przez MSiT.

Warsztaty poprzedzone prezentacjami o marce turystycznej i podstawowych zagadnieniach marketingowych wywołały burzę mózgów wśród branży turystycznej z powiatu jędrzejowskiego, zgromadzonej w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, dyskutującej pod kierunkiem dyrektora biura ROTWŚ Małgorzaty Wilk-Grzywny oraz Darii Malickiej z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, na co dzień zajmującej się marketingiem i reklamą.

Uczestnicy wskazali najważniejsze walory Ziemi Jędrzejowskiej: Muzeum Przypkowskich z największą w Polsce kolekcją zegarów, opactwo cystersów, Ciuchcia Expres Ponidzie oraz słabe strony oferty regionu w postaci niewystarczającej bazy noclegowej. Zgodzili się, że same walory to za mało, aby przebić się na polskim czy zagranicznym rynku turystycznym.

- Problemem Ziemi Jędrzejowskiej jest brak pakietów turystycznych gotowych do sprzedaży i stanowiących unikalną ofertę  - mówi Małgorzata Wilk-Grzywna - Chcemy, jako ROT, podnosić świadomość branży turystycznej w zakresie tworzenia konkretnych ofert opartych na najważniejszych walorach regionu, a następnie spójnej komunikacji tych ofert. Dlatego zdecydowaliśmy się na organizację warsztatów, które przyniosą konkretne efekty: określenie rodzajów turystyki - filarów, na podstawie których stworzymy oferty dla konkretnych grup docelowych oraz hasła promocyjne. Podczas spotkania ustalimy również wygląd i wsad wydawnictwa promocyjnego, które powstanie po warsztatach - dodaje dyrektor ROT-u.

Po długiej dyskusji przedstawiciele samorządów, instytucji kultury, Lokalnej Organizacji Turystycznej "Ziemia Jędrzejowska" i wielu innych wybrali 4 filary, na których zbudują ofertę turystyczną powiatu jędrzejowskiego:

  • turystykę kulturową - zabytki: Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, opactwa cystersów w Jędrzejowie, Ciuchci Expres Ponidzie, zamku w Sobkowie, Dworku Mikołaja Reja,
  • turystykę aktywną - spływy kajakowe Nidą, rowery, zalew w Jędrzejowie,
  • turystykę hobbistyczną - wędkowanie, grzybobranie, kuchnia regionalna,
  • turystykę dla młodzieży (rozrywka) - wykorzystanie walorów zalewu w Jędrzejowie i organizowanych cyklicznie imprez muzycznych Summer Stage.

Wśród wielu propozycji udało się wybrać hasło przewodnie regionu: Ziemia Jędrzejowska - miejsce na czasie, nawiązujące do Muzeum im. Przypkowskich i słynnej ekspozycji zegarów oraz hasła dla poszczególnych filarów:

  • turystyka kulturowa: Ziemia Jędrzejowska - wyjątkowa historia
  • turystyka aktywna: Ziemia Jędrzejowska - aktywuj się!
  • turytsyka hobbistyczna: Ziemia Jędrzejowska - czas na pasję!
  • turystyka dla młodzieży (rozrywkowa): Beztroska jędrzejowska - wrzuć na luz!

- Jeśli ludzie angażują się i współtworzą dany produkt, są bardziej lojalni co do efektów i bardziej zaangażowani na etapie rozwoju produktu. Cieszę się, że nie przyszliśmy na warsztaty z "gotowcem", tylko mieliśmy okazję dyskutować i wybrać najlepsze rozwiązanie - mówi Daria Malicka.

- Zawsze uważałem i uważam, że w każdej sprawie należy zwracać się o poradę do fachowców w danej dziedzinie. Dzisiejsze warsztaty dowodzą, że poprosiliśmy o pomoc najwłaściwszych ludzi. Wygląda na to, że efekty będą bardzo dobre - dodaje Jan Przypkowski, dyrektor Muzeum im. Przypkowskich.

Przed ROT-em jeszcze 9 takich spotkań w regionie świętokrzyskim, których efektem będzie stworzenie marki turystycznej poszczególnych obszarów, pakietów turystycznych oraz wydawnictw promocyjnych. W przyszłym tygodniu spotkania odbędą się w Staszowie, Sandomierzu i w Górach Świętokrzyskich.