Kontakt
z

KRZEMIONKI NA LIŚCIE ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA UNESCO!

2019.07.06
Rozmiar tekstu:A-A+

Podczas obrad 43. Komitetu UNESCO zadecydowano dziś o wpisaniu Krzemionek na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. To historyczna chwila dla świętokrzyskiej turystyki.

W Baku Komitet UNESCO rozpatrywał kandydatury z 36 lokalizacji. Polska kandydatura objęła m. in.Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego z neolitycznymi kopalniami krzemienia pasiastego. Przypomnijmy, że w Krzemionkach znajduje się zespół prehistorycznych kopalń krzemienia pasiastego (ok. 3900-1600 p.n.e.). Jest to jeden z najważniejszych i najlepiej zachowanych obiektów tego typu na świecie. Pomimo upływu tysięcy lat podziemia kopalń przetrwały do naszych czasów w niemal niezmienionym stanie. Turyści mogą je podziwiać wędrując podziemną trasą o długości prawie 500 metrów. Ponadto obejrzeć można zrekonstruowane zabudowania neolityczne, obozowiska górników oraz grobowiec megalityczny. Ze względu na swoje wyjątkowe walory, kopalnie uznano za Pomnik Historii.

Wpis na listę UNESCO to zarówno prestiż, jak i wielkie wzywanie. Należy spodziewać się zwiększonego ruchu turystycznego, także z zagranicy. ICOMOS, instytucja rekomendująca Krzemionki zaleca utworzenie parku kulturowego, ścisłą ochronę zabytków i dalsze prace archeologiczne nad tym unikalnym obszarem.