Kontakt
z

Misja „Geoland Świętokrzyski” - na drodze do Sieci Geoparków UNESCO

2018.07.17
Rozmiar tekstu:A-A+

Misja Geoland trwa! Do 20 lipca Kielce goszczą dwóch ewaluatorów Pana Mahito Watanabe z Japonii oraz Pana Chrisa Woodley-Stewart z Anglii. Celem misji jest weryfikacja dotychczasowej działalności oraz perspektyw rozwoju Geoparku, w kontekście szansy uzyskania prestiżowego certyfikatu Geoparku Globalnego UNESCO.

Ewaluatorzy odwiedzają obiekty zlokalizowane na terenie pięciu gmin wchodzących w skład inicjatywy Geopark Geoland Świętokrzyski: Kielce, Chęciny, Morawica, Sitkówka-Nowiny i Piekoszów.

Korzyści z uzyskania certyfikatu UNESCO to przede wszystkim wzmocnienie turystycznej marki obszaru i podniesienie rangi jego dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego w skali międzynarodowej. Stanowi to mocną podstawę dla budowania wizerunku geoparku i regionu świętokrzyskiego, jako obszaru unikatowego w skali światowej, który jest w stanie przyciągnąć odwiedzających, również z zagranicy. Geopark ,,Geoland Świętokrzyski’’ może również stać się dźwignią dla jego rozwoju gospodarczego opartego na geoturystyce.

Obszar Geoparku o łącznej powierzchni obejmuje zachodnią część Gór Świętokrzyskich, charakteryzującą się na tle pozostałych otaczających terenów odrębną specyfiką dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego i krajobrazu. Unikatowe wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe, ze szczególnym naciskiem na wyjątkowe dziedzictwo geologiczne i powiązane z nim dziedzictwo górnicze (liczne pozostałości historycznego górnictwa kruszcowego i skalnego) sprawiły, że już w 1996 roku znaczna część tego obszaru została objęta ochroną jako Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy. Jest to pierwszy w Polsce geologiczny park krajobrazowy, reprezentujący bogactwo walorów przyrody nieożywionej w połączeniu z przyrodą ożywioną i dziedzictwem kulturowym. Obszar ten stanowi trzon Geoparku ,,Geoland Świętokrzyski’’.