Kontakt
z

Nabór na Miejsca Przyjazne Rowerzystom

2017.02.01
Rozmiar tekstu:A-A+

Miejsca Przyjazne Rowerzystom (MPR-y) stanowią istotny element koncepcji rozwoju produktu turystycznego"Wschodni Szlak Rowerowy GreenVelo". Idea MPR-ów polega na nawiązaniu trwałej współpracy z podmiotami oferującymi usługi noclegowe i gastronomiczne, a także z zarządcami atrakcji turystycznych.

To pionierskie na skalę Polski rozwiązanie ma na celu stworzenie ujednoliconego systemu obsługi turystów rowerowych. Model współpracy przewiduje wybór obiektów w drodze transparentnego naboru, prowadzonego w oparciu o bardzo szczegółowy regulamin.

Organizatorzy Systemu Rekomendacjizapraszają:
a) OBIEKTY NOCLEGOWE (obiekty świadczące usługi krótkotrwałego wynajmu miejsc noclegowych, zarówno całoroczne, jak i sezonowe);
b) ATRAKCJE TURYSTYCZNE, do których wstęp jest odpłatny lub nieodpłatny, ale posiadają swojego zarządcę, np. parki rozrywki, muzea, skanseny, niektóre parki narodowe;
c) OBIEKTY GASTRONOMICZNE (np. restauracje, bary);
d) INFORMACJE TURYSTYCZNE;
e) POZOSTAŁE OBIEKTY USŁUGOWE (stacje paliw, sklepy wielobranżowe, serwisy rowerowe, wypożyczalnie rowerów i sprzętu turystycznego);

zlokalizowane na obszarze województwa świętokrzyskiego, położone w tzw. korytarzu trasy Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (mapa i wykaz gmin stanowią załączniki) do zgłoszenia udziału w otwartym i nieodpłatnym systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.

Podstawą zgłoszenia udziału w systemie rekomendacji jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się wnioskodawcy  z Regulaminem rekomendacji i deklaracją prawdziwości składanego oświadczenia.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na portalu www.greenvelo.pl, a także  w przypadku województwa:

Termin rozpoczęcia naboru: 1 lutego 2017 r. godzina 15:00
Termin zakończenia naboru: 28 lutego 2017 r. godzina 15:00


Podstawą uzyskania przez zgłoszony obiekt statusu Miejsca Przyjaznego Rowerzystom będzie:
- prowadzenie przez zgłaszany obiekt działalności zgodnej z zakresem kategorii objętych naborem, zgodnie zpkt. 3 a-e rozdziału II"Regulamin współpracy";
- lokalizacja obiektu na terenie objętym naborem  (zgodnie z załącznikami 1a-d i 2a"Regulamin współpracy");
- terminowość wypełnienia formularza zgłoszeniowego  (decyduje data wysłania zgłoszenia);
- kompletność wypełnienia formularza zgłoszeniowego, w tym dołączenie wymaganych zgodnie z pkt. 1d rozdziału VII"Regulaminem współpracy" załączników graficznych oraz poświadczenie zgodności zakresu działalności obiektu z założeniami systemu rekomendacji w zakresie prawdziwości spełnienia kryteriów rekomendacji.

ZAŁĄCZNIKI

1.      Regulamin współpracy w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na portalu www.greenvelo.plwraz z załącznikami:

                             Załącznik nr 1a. Mapa obszaru objętego systemem rekomendacji – woj. świętokrzyskie
                     Załącznik nr 2a. Wykaz gmin objętych systemem rekomendacji
                     Załącznik nr 3a. Wzór plakietki MPR
                     Załącznik nr 4a. Wzór znaku MPR               

2.      Formularz zgłoszeniowy

3.      Instrukcja do formularza zgłoszenia

 

Zgłaszający się obiekt otrzyma mailem na wskazany w formularzu adres mailowy potwierdzenie zgłoszenia.

Obiekty, których zgłoszenia zostały odrzucone, otrzymają pisemną informację uzasadniającą decyzję na

wskazany w formularzu adres korespondencyjny. Od negatywnej decyzji nie przysługuje odwołanie.

Wszystkie zgłoszone i spełniające kryteria formalne (lokalizacja, kompletność i terminowość zgłoszenia) obiekty zostaną umieszczone do dnia 15 kwietnia 2017 r. na portalu www.greenvelo.pl oraz w dedykowanej aplikacji mobilnej. Zgodnie z pkt. 14 rozdział V"Regulaminem współpracy" w każdym momencie po otrzymaniu rekomendacji podmiot posiadający rekomendację MPR może zgłosić pisemnie lub mailowo rezygnację z udziału w systemie. Rezygnacja nie powoduje dla MPR żadnych, w tym finansowych, zobowiązań. Rekomendacja przyznana będzie do 31 stycznia 2018 r. a jej odnowienie następować będzie zgodnie z pkt. 14 rozdział V"Regulaminem współpracy".

Szczegółowe informacje o idei rekomendacji, rodzajach i standardach Miejsc Przyjaznych Rowerzystom, kryteriach klasyfikacji tych miejsc, procedurze naboru, transparentności wyboru MPR-ów oraz szczegółowe zasady współpracy w ramach systemu Miejsc Przyjaznych Rowerzystom jak również zasady monitoringu i sprawozdawczości określone są w dokumencie"Zasady współpracy w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na portalu www.greenvelo.pl" zwanym dalej"Regulaminem współpracy". Dokument ten stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić zgodnie z instrukcją i wysłać na poniższy adres mailowy Organizatora Systemu Rekomendacji.

Organizatorem Systemu Rekomendacji w woj. świętokrzyskim jest   Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
Osoby odpowiedzialna za nabór:
Anna Chałacińska- tel. kontaktowy 41 361 80 57
Anna Strzelecka- tel. kontaktowy 41 361 80 57
Anna Drzewiecka-  tel. kontaktowy 41 361 80 57
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres e-mail;  a.chalacinska@swietokrzyskie.travel